skip to content

Fachschaftsrat

1. Vorsitzender: Sebastian Morneau; Fachsemester 4; B.Sc.
2. Vorsitzende: Samantha-Julia Bürger; Fachsemester 4; B.Sc.

1. Finanzer: Pascal Tobay; Fachsemester 6; B.Sc
2. Finanzer: Tim Burk; Fachsemester 4; B.Sc

Prüfungsausschuss Bachelor: Samantha-Julia Bürger; Fachsemester 4; B.Sc.
Prüfungsausschuss Master: Rolf Marvin Pöllen; Fachsemester 2; M.Sc.